MR.X

G3MS06. <MR.X>_ _ _</MR.X> (2003)

A pocket opera.
Words by Eric Casasses, music by Jakob Draminsky Højmark.
Featuring Xaviér Sabata Coromonians and Michael Babinchak.

Studio version of the multimedia mini opera,

<MR.X>_ _ _ </MR.X> es una òpera de cámara d’uns 50 minuts basat en textos del poeta català Enric Casasses
amb música i concepte del danès Jakob Draminsky Højmark.

Prenent com a punt de partida els 52 doble-poemes del llibre Canaris Fosforescents d’Enric Casasses,
es formen una serie d’events sonor-visuals, units pel protagonista Mr. X, intrepretat pel contratenor català Xavier Sabata.

Watch the live performance: <MR.X>_ _ _ </MR.X>

For purchase please consult  MultiSounds Shop.